Sobota 16. Oktbra 2021
 
Home Contact Site Map Login SK EN
 
 
Print this page
Home
Company
Scales
Gratings
AUTORSK PRVA
Vetky materily zobrazen alebo uveden na internetovch strnkach spolonosti, vrtane vetkch dokumentov, grafiky, kdu, sborov a veobecnho vzhadu strnok s predmetom autorskch prv spolonosti, pokia nie je uveden inak. Vetky prva s vyhraden, pokia nie je vslovne uveden inak.
 
Akmkovek nepovolenm zsahom do internetovch strnok spolonosti alebo ich nepovolenm pouitm alebo ich asti, me djs k porueniu autorskch prv spolonosti alebo autorskm prvam prbuznch prv tretch osb alebo spolonosti.
 
Akkovek pouitie autorskho diela bez predchdzajceho psomnho shlasu autora alebo osoby, ktor je oprvnen na poskytnutie shlasu s pouvanm diela, rovnako ako neoprvnen zsahy do autorskho diela vrtane neoprvnenho rozmnoovania a ukladania do pamovch a elektronickch mdi s protiprvne a postihnuten poda obianskeho aj trestnho prva.
   TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Tel +421 (2) 4445 6628, 29,30,31  RSS
W3C Valid XHTML 1.0  W3C Valid CSS 2.1  W3C Valid RSS 2.0  © 2007 - Všetky obrázky a ďalšie materiály sú chránené autorskými právami.  Hosting & Design by .bestWEB.